حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

tourisman

10 ماه پیش

3,990,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

10 ماه پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

tourisman

10 ماه پیش

7,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

10 ماه پیش

3,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

10 ماه پیش

80,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

10 ماه پیش

400تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

10 ماه پیش

400,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

خانه ویلایی

10 ماه پیش

350,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

خانه ویلایی

10 ماه پیش