حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

4,500,000تومان
61281546336721 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه دوبلکس استخردار ۱۲۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
189181546336484 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه دوبلکس ساحلی ۱۳۰متری نوشهر

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
431851546252438 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه دوبلکس ۸۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

1 سال پیش

10,000,000تومان
393321546248506 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه لاکچری استخردار ۱۳۰متری نوشهر

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

10,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
302801546179242 385x258 - اجاره ویلای ۴خوابه دوبلکس استخردار ۱۵۰متری چالوس

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

8,000,000تومان
393141546249092 385x258 - اجاره ویلای ۴خوابه لاکچری استخردار ۱۶۰متری نوشهر

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

8,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش