حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

tourisman

6 ماه پیش

7,000,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

6 ماه پیش

3,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

6 ماه پیش

80,000,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

6 ماه پیش

400ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

6 ماه پیش

400,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

خانه ویلایی

6 ماه پیش

350,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

خانه ویلایی

6 ماه پیش