حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

4,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

10,000,000ریال
124081546008775 385x258 - اجاره ویلا در متل قو دوبلکس استخر دار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

10,000,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

800,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

2,550,000ریال

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 800

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 800

ویلا

5 ماه پیش