حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

4 هفته پیش

3,000,000ریال

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

4 هفته پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

saeedrazavi

1 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

1 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

1 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

1 ماه پیش