حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

ویلا

saeedrazavi

6 ماه پیش

800,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

6 ماه پیش

300,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

6 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

saeedrazavi

6 ماه پیش

550,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

6 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

6 ماه پیش

400,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

6 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

saeedrazavi

6 ماه پیش

700,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

ویلا

saeedrazavi

6 ماه پیش

600,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

ویلا

saeedrazavi

6 ماه پیش

550,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

saeedrazavi

7 ماه پیش

600,000تومان

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

7 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

ویلا

saeedrazavi

7 ماه پیش

600,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

ویلا

7 ماه پیش