حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 300

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

1,300,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 300

خانه ویلایی

2 ماه پیش

900,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 900

ویلا

3 ماه پیش

800,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 800

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

tourisman

9 ماه پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

9 ماه پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

2,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا جنگلی

9 ماه پیش