حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

ویلا

saeedrazavi

4 هفته پیش

8,000,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

4 هفته پیش

3,000,000ریال

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

4 هفته پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

saeedrazavi

1 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

1 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

1 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

1 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

saeedrazavi

1 ماه پیش

7,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

ویلا

saeedrazavi

1 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

ویلا

saeedrazavi

1 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

saeedrazavi

1 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

1 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

ویلا

saeedrazavi

2 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

ویلا

2 ماه پیش