حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

2,000,000ریال

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 330

ویلا

iran

6 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 330

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

iran

6 ماه پیش

3,500,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

6 ماه پیش

400,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

6 ماه پیش