حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

saeedrazavi

13 ساعت پیش

7,000,000ریال

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

13 ساعت پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

saeedrazavi

19 ساعت پیش

6,500,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

19 ساعت پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 120

ویلا

saeedrazavi

2 روز پیش

2,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 120

ویلا

2 روز پیش

خواب: 6حمام: 4مترمربع: 900

ویلا

saeedrazavi

3 روز پیش

9,000,000ریال

خواب: 6حمام: 4مترمربع: 900

ویلا

3 روز پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 90

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 هفته پیش

800,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 90

خانه ویلایی

2 هفته پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

خانه ویلایی

saeedrazavi

3 هفته پیش

2,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

خانه ویلایی

3 هفته پیش

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 120

خانه ویلایی

saeedrazavi

3 هفته پیش

3,000,000ریال

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 120

خانه ویلایی

3 هفته پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 100

خانه ویلایی

saeedrazavi

4 هفته پیش

4,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 100

خانه ویلایی

4 هفته پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

خانه ویلایی

saeedrazavi

4 هفته پیش

3,500,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

خانه ویلایی

4 هفته پیش