حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا جنگلی

tourisman

5 ماه پیش

3,000,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا جنگلی

5 ماه پیش

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 5000

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

5,990,000ریال

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 5000

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 1500

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

2,330,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 1500

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 20000

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

4,550,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 20000

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 130

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

6 ماه پیش

400ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

6 ماه پیش