حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

saeedrazavi

  تماس با saeedrazavi

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

  ویلا

  saeedrazavi

  10 ساعت پیش

  8,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

  ویلا

  10 ساعت پیش

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

  آپارتمان

  saeedrazavi

  2 روز پیش

  3,000,000ریال

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

  آپارتمان

  2 روز پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

  آپارتمان

  saeedrazavi

  6 روز پیش

  5,500,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

  آپارتمان

  6 روز پیش

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

  آپارتمان

  saeedrazavi

  1 هفته پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

  آپارتمان

  1 هفته پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

  ویلا

  saeedrazavi

  2 هفته پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

  ویلا

  2 هفته پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

  ویلا

  saeedrazavi

  2 هفته پیش

  5,500,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

  ویلا

  2 هفته پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

  ویلا

  saeedrazavi

  2 هفته پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

  ویلا

  2 هفته پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  5,000,000ریال
  اجاره ویلا ساحلی ، اجاره ویلای ارزان قیمت در چالوس ، اجاره ویلا ، رزرو ویلا ، اجاره ویلا در شمال ، اجاره ویلای ساحلی در چالوس ، اجاره ویلای ساحلی چالوس ، اجاره ویلا ساحلی چالوس ، اجاره ویلای ساحلی دوبلکس

  خواب: 4حمام: 2مترمربع: 200

  ویلا

  saeedrazavi

  3 هفته پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 2مترمربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 900

  ویلا

  saeedrazavi

  4 هفته پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 900

  ویلا

  4 هفته پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

  ویلا

  saeedrazavi

  4 هفته پیش

  6,500,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

  ویلا

  4 هفته پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 120

  ویلا

  saeedrazavi

  4 هفته پیش

  2,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خواب: 6حمام: 4مترمربع: 900

  ویلا

  saeedrazavi

  4 هفته پیش

  9,000,000ریال

  خواب: 6حمام: 4مترمربع: 900

  ویلا

  4 هفته پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 120

  ویلا

  saeedrazavi

  1 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 90

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  1 ماه پیش

  800,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 90

  خانه ویلایی

  1 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  2,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  3,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 100

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  3,500,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 200

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 200

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  9,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 170

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  10,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 170

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 120

  سوئیت

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 120

  سوئیت

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 200

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 200

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 100

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  4,500,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 100

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  2,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 220

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 220

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 250

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  10,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 250

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

  ویلا

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  9,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  2,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 80

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  1,300,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 80

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  9,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  5,500,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 4مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  2 ماه پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 4مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  2 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  5,500,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 5حمام: 4مترمربع: 250

  سوئیت

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  15,000,000ریال

  خواب: 5حمام: 4مترمربع: 250

  سوئیت

  3 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 2مترمربع: 250

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  9,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 2مترمربع: 250

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 170

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  9,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 170

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  8,000,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  2,000,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  8,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: ۳سرویس: ایرانی وفرهنگی

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  4,500,000ریال

  خواب: ۳سرویس: ایرانی وفرهنگی

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: ایرانی وفرهنگیمترمربع: 100

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  4,500,000ریال

  خواب: 2سرویس: ایرانی وفرهنگیمترمربع: 100

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 4مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  10,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 4مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  5,500,000ریال

  خواب: 2حمام: 2مترمربع: 80

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 170

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 170

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  2,500,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  8,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 160

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 210

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  10,000,000ریال

  خواب: 4حمام: 3مترمربع: 210

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  4,500,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 150

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  2,500,000ریال

  خواب: 3حمام: 2مترمربع: 120

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 80

  خانه ویلایی

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 80

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 170

  سوئیت

  saeedrazavi

  3 ماه پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 170

  سوئیت

  3 ماه پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 3حمام: 3مترمربع: 200

  خانه ویلایی

  3 ماه پیش