حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

iran

  تماس با iran

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 330

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 330

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 1000

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  1,400,000ریال

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 1000

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  3,500,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  3,500,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 200

  کلبه, ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  3,500,000ریال

  خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 200

  کلبه, ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 1200

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  7,500,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 1200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  6,000,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  1,700,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  1,500,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  5,500,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 400

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  2,500,000ریال

  خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا جنگلی

  iran

  6 ماه پیش

  2,000,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا جنگلی

  6 ماه پیش

  4,000,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 350

  ویلا

  6 ماه پیش

  5,000,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 350

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  7,000,000ریال

  خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 350

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  4,500,000ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  80,000,000ریال

  خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

  ویلا

  iran

  6 ماه پیش

  400ریال

  خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش